Habitat et Participation

 

Habitat et Participation (Lakás és részvétel)

A Habitat et Participation egy nonprofit egyesület, melyet 1982-ben a Louvain-la-Neuve-i Katolikus Egyetem Építészeti Tanszékén belül alapítottak felnőttképzés céljára. Az egyesület feladata, hogy népszerűsítse a lakásüggyel kapcsolatos részvételi folyamatokat úgy a városokban, mint a falvakban. Jelenleg az egyesület nyolc munkatársa három fő irány mentén dolgozik:

  • Az állampolgári részvétel népszerűsítése városnegyed szintű programok (helyi szintű Agenda 21 programok, a közterület fejlesztés stb.,) valamint az állampolgári részvételről tartott képzések segítségével.
  • Az aktív és szolidáris együttműködés elősegítése a lakhelyen belül. Az egyesület a közösségi lakhelyek (co-housing) elismert szakértője, népszerűsíti a szolidáris lakhelyeket illetve az alternatív lakás formákat a jobb együttélés érdekében. Akcióinkban nagy hangsúlyt fektetünk az előnyös illetve hátrányos helyzetben élők együttműködésére.
  • A méltó lakhelyhez való jog előmozdítása. A lakókkal illetve szakemberekkel való együttgondolkodás lehetővé teszi a lakhatási minisztériumnak címzett konkrét javaslatok kidolgozását a jelenlegi jogi keretek fejlesztésére. Rendszeresen szervezünk képzéseket és figyelemfelkeltő programokat a lakásjogi kérdések témakörében.

A projektben játszott szerepünk

  1. A projekt koordinációja, az ezzel járó adminisztrációs feladatok ellátása. Mindent megteszünk azért, hogy a projekt minél szélesebb körben működjön az ezt megkövetelő folyamatos helyreigazításokkal.
  2. Az első nemzetközi találkozó szervezése, a találkozó közösségi szellemének biztosításával, mely lehetővé teszi az összes szereplő számára, hogy javaslatokat tegyen (pl. értékelési táblázat kidolgozása), ügyelve arra, hogy valamennyi partner részt vegyen egyes feladatok elvégzésében a munka előremenetele szempontjából hasznos összefoglalók készítése által.
  3. A prokjet „eredményeinek” a projektet bemutató internetes oldal, a népszerűsítő videófelvétel, az európai népiskola bemutató brossúrája a lakásjogról koordinálása.
  4. A képzési program kidolgozásához szükséges szaktanácsadás
  5. DAL belgiumi aktivistáinak bevonása
  6. Egy nemzetközi találkozó lebonyolítása