Európai lobbi szervezetek

Négy lakásjoggal foglalkozó egyesület segíthet Önnek kérései és elvárásai teljesítésében európai szinten. Ezek az Európai Únió által elismert alábbi lobbiszervezetek:

A FEANTSA

A FEANTSA (Hajléktalanokkal foglalkozó nemzeti egyesületek európai szövetsége) egy 1989-ben megalakult civil szervezet, melynek célja hogy megakadályozza és visszaszorítsa a szegénységet és a hajléktalanok, illetve lakhelyük elvesztése által fenyegetett személyek társadalmi kirekesztettségét. Ez az egyetlen olyan jelentős európai hálózat, amely kizárólag hajléktalanokkal foglalkozik európai szinten.

A FEANTSA jelenleg 130 egyesületet foglal magában, melyek harminc európai országban működnek, beleértve az Európai Unió 25 tagállamát. A FEANTSA nagyrészt nemzeti vagy helyi szolgáltatásokkal foglalkozó egyesületekből áll, amelyek a hajléktalanokat segítik, különféle a lakhatást, egészséget, munkavállalást és szociális támogatást érintő szolgáltatások által. Ezek a szervezetek gyakran a közhatóságokkal közvetlenül együttműködve dolgoznak, így például a szociális lakások szolgáltatóival, és más illetékes szervezetekkel.

 FEANTSA közvetlen kapcsolatban áll az Európai Unió intézményeivel és tanácsadó státuszt élvez az Európai Tanácsban valamint au Egyesült Nemzetek Szervezeténél. A FEANTSA tervei megvalósításához anyagi támogatást kap az Európai Bizottságtól.

A FEANTSA céljai :

 • Folytonos párbeszéd kialakítása az európai intézményekkel valamint a nemzeti és regionális kormányszervezetekkel, a hajléktalansággal szembeni küzdelemhez szükséges hatékony intézkedések bevezetésének és fejlesztésének elősegítése érdekében
 • Kutatás és adatgyűjtés a hajléktalanság, mint társadalmi probléma természetének, mértékének, okainak és lehetséges megoldásainak megértése érdekében.

Az információ- és tapasztalatcsere fejlesztése és megkönnyítése a FEANTSA-t alkotó egyesületek és a hajléktalansággal foglalkozó legfontosabb szereplők között, valamint a hajléktalanság kérdését érintő irányelvek és gyakorlatok tökéletesítése.

HABITAT FOR HUMANITY

A nemzetközi Habitat for Humanity egy keresztény, nonprofit szervezet, melynek célja, hogy küzdjön a szegénység és a hajléktalanság ellen, és világszerte hirdesse a megfelelő lakhatás szükségességét. A Habitat for Humanity több mint 800 000 otthont épített vagy újított fel világszerte, és több mint 4 milló ember számára biztosított ezáltal biztonságos, megfelelő és elérhető lakhelyet. A Habitat for Humanity-t Millar Fuller és felsége, Linda alapította 1976-ban. A Habitat for Humanity közel 80 országban tevékenykedik világszerte. A helyi alszervezetekkel és a közösségi csoportokkal nemzeti, regionális illetve helyi hivatalok foglalkoznak, akik felügyeletet, továbbá képzésekhez és infomációforrásokhoz való hozzáférést biztosítanak.

CECODHAS

A CECODHAS egy szociális lakásokkal foglalkozó szövetkezeteket és vállalatokat tömörítő európai szövetség.

Az 1988-ban létrehozott hálózat 42 nemzeti és regionális szövetséget köt össze, amely körülbelül 43 000 köz- és szociális lakás szolgáltatót illetve szövetkezetet jelent 22 országban. Ezek a szövetkezetek együtt több, mint 26 millió otthont kezelnek, ami körülbelül az EU-ban létező lakhelyek 11%-át teszi ki.

Az állami és szociális lakások fenntartói illetve a lakásszövetkezetek célja egy olyan Európa kialakítása, ahol társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontból fenntartható közösségek élnek, melyek képesek minden európai lakos számára megfelelő és megfizethető lakhelyet biztosítani, s így megteremteni mindenki számára a kiteljesedés feltételeit.

A CECODHAS szervezetei ezért nem kizárólag megfizethető lakhelyeket biztosítását tűzték ki céljukul, hanem számos más szolgáltatást is nyújtását is, úgymint:

 

 • otthoni ellátás és támogatás a speciális ellátást igénylő lakók számára.
 • kiegészítő szolgáltatások a bérlők számára (óvodák, közösségi központok, munkaügyi és képzési szolgáltatások, pénzügyi tanácsadás)
 • helyi szolgáltatások
 • más jellegű „védett” lakhelyek kezelése
 • Városfejlesztés és városrehabilitáció

International Union of Tenants

(Lakásbérlők Nemzetközi Szövetsége) – IUT

Az IUT a lakhatást alapvető társadalmi jognak tekinti, amellyel foglalkozni kell helyi, nemzeti és nemzetközi szinten. A megfelelő lakhely az egyik záloga a békének és a biztonságnak Európában és mindenhol a világon. Az állandó lakhely hiánya az egyik alapvető oka a társadalmi kirekesztettségnek. Az IUT és tagjai népszerűsítik a 10 nyelven elérhető Bérlők Chartáját.

Az IUT céljai:

 • információcsere és együttműködés a bérlők között
 • minden egyén lakhelyhez és egészséges környezethez továbbá megfizethető és méltányos lakbérhez való joga
 • a berlők lakossági demokráciája a részvételi jog által
 • küzdelem a nemi, faji, etnikai és vallási megkülönböztetés ellen
 • használati jog biztosítása
 • tömörülési és szervezetalapítási jog