Harc a kilakoltatások ellen

 

A lakásjogi harcok részét képezi az egyéni illetve tömeges kilakoltatások ellen folytatott küzdelem. Fontos, hogy az érintettek  ismerjék a kilakoltatásokkal kapcsolatos nemzeti és nemzetközi törvényi kereteket, s e tudás segítségével dolgozzák ki stratégiáikat.

JOGI KERETEK

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 5. cikke kimondja, hogy  „Minden személynek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított alapvető jogokat sértő eljárások ellen a hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért folyamodni.”

Európai törvényi szabályozás

1991-ben, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya folyományaként (Általános megfigyelések n. 4) a DESC tanács felhívta a figyelmet arra, hogy mindenkinek alanyi jogon kell jogi védelmet kapnia a kilakoltatással, a zaklatással és minden más jellegű fenyegetéssel szemben. Összegzésként kimondja, hogy a kényszerkilakoltatások nem férnek össze az Egyezségokmány előírásaival. Miután számos, az utóbbi évek során végrehajott kényszerkilakolatásról szóló beszámolót megvizsgált, beleértve azokat az eseteket, ahol nyilvánvalóvá vált, hogy az államok nem teljesítették a kötelességeiket, a DESC tanácsnak most módjában áll, hogy az Egyezségokmányban foglalt kötelezettségek értelmében rávilágítson ezen gyakorlatok következményeire.

1997 óta az Egezségokmány (Általános megfigyelés, megjegyzés 7.) érvénybe lépése általános keretet biztosít a megfelelő lakhatáshoz való joghoz a kényszerkilakoltatásokkal szemben (11.cikk): „Az Egyezségokmányban részes államok elismerik mindenkinek a jogát önmaga és családja megfelelő életszínvonalára, ideértve a kellő táplálkozást, ruházkodást és lakást, valamint az életkörülmények állandó javulását. A részes államok megfelelő intézkedéseket hoznak e jog megvalósítása érdekében, továbbá elismerik, hogy evégből alapvető fontosságú a szabad elhatározás alapján nyugvó nemzetközi együttműködés.”

További információ : INFO SITE WEB OHCHR

Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya magyarul itt tölthető le.

STRATÉGIÁK A KILAKOLTATÁSOK ELLEN

„How people face evictions” tanulmány  (BSHF)

A Social Housing Foundation által 2010-ben kiadott nemzetközi tanulmány több, lakásjogi problémákkal szemben elkötelezett hálózat együttműködésében készült el,  és hat ellenállási starégia felévázolására adott lehetőséget. „A gazdasági helyzet romlásával összefüggő kényszerkilakoltatások száma látványosan nő ez egész világon, amelyek katasztrófális következményekkel járnak gyerekek, nők és férfiak millói számára. E negatív tendencia ellenére számos kezdeményezésnek sikerült megoldást nyújtania e problémákra, csökkentenie a kilakoltatások számát, és új irányvonalakat kidolgoznia, s ezen keresztül bizonyítania, hogy léteznek alternatívák a kényszerkilakoltatással szemben.”

A felismert stratégiák a következők :

 • Tárgyalás a hatóságokkal, belegyezve a helyváltoztatásba, de megfelelő új szállást követelve.
 • Az „Occupy – Resist – Live” stratégia, amely a megüresedett épületek elfoglalását, a kilakoltatásokkal szembeni ellnállást, valamint a lakásproblémát enyhítő állandó megoldások keresését jelenti.
 • Törvényi és jogi csatornák használata, melyek segítik az ügyek pozitív kimenetelét.
 • Harcbaszállás, ellenállás és a politikai nézőpont kidolgozása
 • Új jogok és irányelvek kidolgozása
 • Új álláspontok kampányszerű népszerűsítése

 

A tanulmány a BSHF oldalán tölthető le.

 

« Popular Guide for Zero Evictions and the Defense of Territory » („Kilakoltatás mentes övezet”  – Lakossági útmutató) (International Alliance of Inhabitants, IAI)   

Ezt az útmutatót az  International Alliance of Inhabitants (Lakosok Nemzetközi Szövetsége) dolgozta ki. A kiadvány elsőként a kilakoltatások főbb okait vázolja fel szerte a világban: jelentős nemzetközi események és megaprojektek, gazdasági földterületek felhalmozása, spekulációs lakásépítések, erőszakos összetűzések, stb. A második részben egy stratégiai tervet ajánl e helyzet megoldására, végül pedig néhány sikeres akciót mutat be. A stratégia főbb elemei a következők:

 • Védekezési stratégia kidolgozása (figyelem a vészjelekre)
 • Területi és közösségi összefogás
 • érdekközösségek kialakítása
 • a közpolitika befolyásolása
 • a törvényi eszközök használatának elsajátítása

A teljes kiadvány itt tölthető le.

Közösségi oldal és web site a kilakoltatással kapcsolatos esetek megosztására

Néhány évvel ezelőtt a Habitat International Coalition (HIC MENA) nevű hálózat létrehozott egy internetes oldalt, amely mindenki számára lehetővé teszi, hogy bárhol a világon online beszámoljon a kilakoltatási esetekről. A felvételeket rendszeresen közzéteszik, hogy a jelentős tendenciák felismerhetővé váljanak.

Itt Ön is beszámolhat be a kilakoltatási esetéről