Società Cooperativa Stand Up

Società Cooperativa Stand Up 

 

A 12 tagból és 24 alkalmazottból álló Societa Cooperativa Stand Up megalakulása óta aktív a promóció, az oktatás és az állampolgárok, fiatalok és nők jogainak védelme területén. A szövetség az együttműködésen dolgozik, amelyet elengedhetetlen eszköznek tart az egyéni és kollektív jogok megvédéséhez.

A Stand Up Róma külvárosaiban tevékenykedik, ahol elsősorban a lakáshoz és a munkához való hozzáférésen dolgozik valamint a bevándorlók befogadásán és integrációján. A szövetség a helyi intézményekkel és a lakókkal együttműködve dolgozik, hogy közös megoldásokat találjanak a hátrányos helyzetűek társadalmi jogainak biztosításásra.

Szerepünk a projektben:

  1. A Stand Up támogató szerepet vállal a projekt összehangolásában. Amennyiben a szervezéssel megbízott partner nem képes rá, a Stund Up biztosítja a projekt koordinációját.
  2. A szövetség aktív szerepet vállal a program egészében: nemzeti és nemzetközi tevékenységek. Ellátja a feladatokat, amelyekkel az első találkozó alkalmával megbízták.
  3. Saját területén nemzetközi találkozót szervez.
  4. Aktívan részt vesz valamennyi „termék” kivitelezésében a képzési együttműködés időtartama alatt: új magyarázó brossúrák, népszerűsítő videófelvételek, új internetes oldal.