Observatorio de Derechos Humanos, DESC

Observatorio de Derechos Humanos, DESC (Emberi Jogok Obszervatóriuma)

Az Obszervatóriumot (DESC) 1998-ban hozták létre. Célja a társadalmi jogok, mint alapvető jogok előmozdítása. A megfigyelőközpont elsődleges célja, hogy elősegítse egy globális kép kialakítását az emberi jogokról, amely elismeri, hogy minden állampolgári, politikai, társadalmi, kulturális és környezeti jog az ember alapvető joga. Ez a globális megközelítés abból áll, hogy ezen jogokat megfelelő eszközök és módszerek által érvényesíthető jogokká alakítja annak érdekében, hogy kielégítse ezen jogok tulajdonosainak alapszükségleteit, és felelősségtudatra ébressze őket.

Ennek érdekében képzéseket szervez, dokumentumokat és publikációkat dolgoz ki, figyelemfelkeltő kampányokat indít és felhívásokat nyújt be a politikusok felé. A társadalmi jogok terjesztését célzó tevékenységével összefüggésben, a megfigyelőközpont erőfeszítéseket tesz a lakásjog területén és harcol a kizárólag gazdasági célból történő kilakoltatások ellen.

Szerepünk a projektben:

  1. Részvétel valamennyi nemzetközi találkozón, a kijelölt feladatok elvégzése, feladatok elvégzése lokális szinten.
  2. A szaktudás gyarapítása az emberi jogokról kialakított globális kép vonatkozásában (munkaeszközök és munkamódszertan)
  3. Aktív részvétel a képzési eszközök és a megvalósítandó termékek elgondolásában
  4. Helyben történő nemzetközi találkozó megszervezése