Szindikátus – Összefogás a Városért Közhasznú Egyesület

Szindikátus – Összefogás a Városért

A Szindikátus egy nonprofit egyesület amelyet 2007-ben több egyesület és társadalmi mozgalom képviselője alapított Magyarországon. A Szindikátus legfőbb célja, hogy közvetítsen a különböző egyesületek, szervezetek és mozgalmak között, melyek a tág értelemben vett városhoz való jogokért küzdenek úgymint: az építészeti értékek és a kulturális örökség megőrzése, az emberi jogokért való küzdelem, a lakáshoz és kulturához való jog, a városi és természeti környezet megőrzése…

Közvetítői és mozgósítási szerepe által a Szindikátus tevékenysége szorosan összefügg a tágabb értelemben vett oktatással: segítségnyújtás az információ hozzáféréshez és gyakorlati képzés az aktivista partnerekkel.

A Szindikátus legfőbb tevékenységei:

  1. akitivisták közreműködésének megszervezése és/vagy támogatása a városi környezetvédelem és a városhoz illetve lakáshoz való joggal kapcsolatos ügyekben: materiális és immateriális segítség tüntetések, sajtókonferenciák és aláírásgyűjtések megszervezéséhez.
  2. Jogi tanácsadás az egyesületek és mozgalmak részére: jogi dokumentumok előkészítése, segítségnyújtás a módszerek megválasztásában, közbenjárás az egyesületek és aktivista csoportok érdekében a különféle hatóságoknál, folyamatos kapcsolattartás biztosítása az egyesületek, a lakók és a helyi hatóságok között.
  3. Az egyesületek és aktivista csoportok támogatása stratégiáik megvalósításában: platformok rendelkezésre bocsátása viták céljára, jogi keret biztosítása a projektek megvalósításához illetve a pályázatokra való jelentkezéshez, találkozók lerendezése, stb.